O NAS

Podstawowym celem działalności jest obsługa przedsiębiorstw, zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i ppoż i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów poprzez bezpośrednią współpracę i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników.

Oferta

bhp i ppoż

Obecny stan prawny stawia wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać osoba zajmująca się bezpieczeństwem w zakładzie.

Shkolienia bhp

W ramach usługi prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe zarówno w formie instruktażu jak i samokształcenia kierowanego.

przeglądy gaśnic

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.

PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE

Wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji powinny być poddane oględzinom, próbom i pomiarom.

SZKOLENIA I POMOC PRZEDMEDYCZNA

Prowadzimy kursy z zakresu pierwszej pomocy dla firm i instytucji, służb mundurowych, grup zorganizowanych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie RODO nakłada na administratorów danych osobowych (ADO) wiele nowych obowiązków

Informacja kontaktowa

BHP Poznań

os. Zwycięstwa 21/34

61-649 Poznań

Email: progress@progress-poznan.pl

Tel: 61 828 1111

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio