Szkolenia BHP

W ramach usługi prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe zarówno w formie instruktażu jak i samokształcenia kierowanego. Forma ta zapewnia zarówno ciągłość działalności placówki jak i wysoki standard szkolenia. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów zadnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.). Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy szkolenia bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp posiadających wieloletni staż pracy i wykształcenie wyższe.

Informacja kontaktowa

Email: progress@progress-poznan.pl

Tel: 61 828 1111

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio