szkolenia I pomoc przedmedyczna

Prowadzimy kursy z zakresu pierwszej pomocy dla firm i instytucji, służb mundurowych, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów Pierwszej Pomocy posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. tytuł zawodowy ratownika medycznego. Kadra posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów medycznych. W zajęciach wykorzystujemy multimedialne techniki przekazu wiedzy teoretycznej, fantomy do ćwiczeń resuscytacji oraz sprzęt ratowniczy.

Informacja kontaktowa

Email: progress@progress-poznan.pl

Tel: 61 828 1111

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio