nadzór bhp i ppoż

Obecny stan prawny stawia wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać osoba zajmująca się bezpieczeństwem w zakładzie. Zgodnie z § 4 ust 5 (Dz. U. nr 1997 109 poz. 704, Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468) osoba, której pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp musi posiadać wykształcenie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usługi świadczymy wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Informacja kontaktowa

Email: progress@progress-poznan.pl

Tel: 61 828 1111

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio